เกี่ยวกับเมืองไทย

ประเทศไทยมีพื่นที่ทั้งหมดประมาณ 514,000 ตร.ม หรือ ประมาณ 198,000 ตารางไมล์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 49 ของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายประเภท ตอนเหนือของประเทศจะเป็นภูเขา มีจุดสูงสุดที่ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความสูงที่ 2,576 เมตร (8,451 ฟุต)  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยที่ราบสูงโคราช ล้อมรอบ และทางทิศตะวันออกนั้นก็ล้อมรอบด้วยแม่น้ำโขง ส่วนจุดกลางขอประเทศมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่าน และทางภาคใต้ และภาคตะวันออก ก็ติดชายฝั่งทะเล

สภาพภูมิอากาศในประเทศเขตร้อนและโดดเด่นด้วยมรสุม มีฝนอบอุ่นและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีเมฆตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเช่นเดียวกับที่แห้งเย็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม คอคอดภาคใต้อยู่เสมอร้อนและชื้น เมืองใหญ่ข้างทุนกรุงเทพประกอบด้วยนครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ตและหาดใหญ่ (สงขลา)