ภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียงเป็นพังงาและกระบี่ แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขอบเขตที่ดิน เกาะนี้มีบริการโดยสนามบินนานาชาติภูเก็ตตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ คำว่า PH ของ "ภูเก็ต" ซึ่งออกเสียง "p" โดยปกติออกเสียงคำว่าภูเก็ตเป็น "Poock-get" ซึ่งชื่อภูเก็ตจะเห็นได้ชัดจากคำในภาษามาเลย์บูกิตซึ่งหมายถึงภูเขาหรือเนินเขาเช่นนี้เป็นเกาะ

ภูเก็ต เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ภาคใต้ของประเทศไทย บนเกาะจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาตั้งแต่ทางตะวันตกของเกาะ จากเหนือถึงใต้

70% ของเกาะถูกปกคลุมด้วยป่า  ฝั่งตะวันตกมีหาดทรายขาวหลายแห่ง ส่วนฝั่งจะวันออกนั้นส่วนมากหาดจะมีโคลนไปซะส่วนใหญ่ และใกล้กับตำแหน่งแหลมพรรหมเทพ ซึ่งเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนนิยมมากสุดคือหาดป่าตอง  เนื่องจากง่ายต่อการเข้าถึง และมีสถานที่บันเทิงมากหมายให้นักท่องเที่ยวได้ไปใช้บริการ

มีหมู่เกาะปะการังหลายไปทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะสิมิลันอยู่กับทางตะวันตกเฉียงเหนือและเกาะพีพีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกาะที่มีความเหมาะสมสำหรับการดำน้ำ