ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของคุณ

อนาคตของคนเราเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะมีอายุยืนยาวได้นานเท่าไหร่แม้กะทั้งอุบัติเหตุทที่จะเกิดขึ้นหรือเจ็บป่วยเมื่อไหร่บางคนอาจโชคดีมีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและครอบครัวหรือเพื่อออมเงินไว้ใช้ในอนาคต การทำประกันชีวิตจึงเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนการใช้ชีวิต อีกทั้งยังสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการเบี้ยปประกัน ต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด ซึ่งเบี้ยประกันที่กรมสรรพากรอนุญาตให้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภทดังนี้

1. เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
• เบี้ยประกันสุขภาพ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
• แบบประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
• หากมีเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยสะสม

2. เบี้ยประกันชีวิตของประกันแบบบำนาญที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี** ซึ่งเงินก้อนนี้เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
• กรณีไม่มีเบี้ยประกันชีวิตตามข้อ 1) สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนแทนเบี้ยประกันชีวิตตามข้อ 1) ก่อนได้ ซี่งจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีรวมสูงสุด 300,000 บาท
• กรณีมีคู่สมรส และทั้งคู่เป็นผู้ชำระเบี้ยสามารถแยกยื่นภาษีในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตของประกันแบบบำนาญ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนของตนเองได้ สูงสุดคนละ 200,000 บาท

เราหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาหลักการที่สำคัญก่อนเลือกซื้อประกันออนไลน์ และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันชีวิตลดหย่อนภาษีอยู่แล้วละก็ เราขอแนะนำ ประกันชีวิต Manulife ประกันชีวิตออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกประเภทความคุ้มครองที่คุณเลือกได้เอง เลือกได้ตามใจชอบตั้งแต่วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย วงเงินค่าห้อง (รวมค่าอาหารและค่าบริการ) และความคุ้มครองชีวิต พิเศษกว่าใคร รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม สนใจสอบถามเพื่อเติมได้ที่ ประกันออนไลน์ Manulife