ทราบก่อนซื้อกรมธรรม์! ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณ

เนื่องจากในปัจจุบันประเภทของประกันภัยชีวิตนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งหลายคนไม่นิยมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่หันไปฝากเงินกับธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มากสุดเพียง 2.5% เท่านั้น ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับการเล่นหุ้น ทว่าหลายคนคงเคยอ่านบทความประกันชีวิตแหล่งลงทุนรูปแบบใหม่มาบ้าง ทว่าก็ไม่เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งประเภทไหนเหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นในบทความนี้จึงได้นำประเภทของประกันและความเหมาะสมมาบอกต่อ ดังนี้

 

1.    ประกันชีวิตตลอดชีพ จะเป็นประกันภัยชีวิตที่คุ้มครองระยะยาว ซึ่งไม่สามารถถอนเป็นตัวเงินได้หากผู้ซื้อกรมธรรม์ไม่เสียชีวิต ประกันในประเภทดังกล่าวจะมีการชำระเบี้ยประกันที่ต่ำส่งผลให้เหมาะสมกับทุดเพศทุกวัย เพราะถ้าวันที่ผู้ซื้อประกันต้องเสยชีวิตลงก็มีเงินก้อนโตขั้นต่ำจะอยู่ที่ 200,000 บาท แต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิตด้วยนั้นเอง

 

2.    ประกันชีวิตแบบชั่วคราว จะเป็นประกันภัยในระยะสั้น ๆ 5 ปี ไม่เกิน 30 ปี โดยผู้ซื้อประกันจะสามารถถอนเงินเบี้ยประกันที่ชำระไปแต่ละงวดกลับคืนมาเป็นเงินได้เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกันชีวิตจะไม่แพงมากอยู่ในระดับกลาง ๆ บุคคลธรรมดาสามารถซื้อกรมธรรม์ได้

 

3.    ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จะเป็นประกันภัยชีวิตที่เน้นสำหรับออมเงินก้อนโต สำหรับสายลงทุนโดยเฉพาะ เพราะเป็นการออมระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงและมีการคุ้มครองชีวิตอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น  ประกันภัยชีวิตของ Manulife ที่เข้าใจสายลงทุนเป็นอย่างดีในการเสียภาษี ดังนั้นทุกการชำระเบี้ยประกันผู้ซื้อกรมธรรม์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้มากสุด 100,000 บาทต่อปีและยังมีการคุ้มครองชีวิตสูงสุด 555% ของวงเงินประกันชีวิตอีกด้วย 

 

โดยการซื้อกรมธรรม์ชีวิตหลักสำคัญมี 2 อย่างคือต้องเลือกให้ตอบโจทย์และเบี้ยประกันอยู่ในจำนวนที่ผู้ซื้อกรมธรรม์สามารถจ่ายไหวในระยะยาว เพราะการทำประกันชีวิตก็คือการออมเงินดังนั้นไม่ควรเครียดในส่วนขอหาเงินจ่ายเบี้ยประกันให้นำเงินที่เหลือใช้ในแต่ละเดือนมาจ่ายเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดทั้งสุขภาพจิตและร่างกาย