ข้อควรรู้ในการซื้อประกันชีวิตสำหรับมือใหม่

การทำประกันชีวิตเป็นที่สนใจและทางเลือกสำหรับผู้คนยุคใหม่ เป็นการช่วยเสริมสร้างรากฐานครอบครัวและผู้เอาประกันภัยถึงการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงในอนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยด้านการเงิน การออมทรัพย์ที่จะต้องมีการจ่ายเบี้ยเงินค่าประกันเป็นงวด ซึ่งช่วยให้เกิดการออกแบบภายใต้รูปแบบของการชำระเบี้ยประจำอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากนี้การทำประกันชีวิตยังสามารถสร้างมูลค่าและผลตอบแทนด้านการเงิน ที่คุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่อนาคตตลอดจนการนำมาลดหย่อนภาษี สามารถที่จะนำไปลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ซึ่งถือว่าประกันชีวิตเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการปูรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต

แล้วเราควรเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี? ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด โดยปกติแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทที่มีเป้าหมายและลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

1. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์
มีให้เลือกทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนอนาคตและออมเงิน ที่สามารถได้รับเงินอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยในอนาคต

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการคุ้มครองในระยะยาวและมีความมั่นคงสูง

3. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
เป็นประกันที่ครอบคลุมระยะเวลาไม่กี่ปี ตั้งแต่ 3 – 10 ปีขึ้นไป คุ้มครองในระยะสั้นจนปานกลาง รูปแบบนี้จะได้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต

4. ประกันชีวิตบำนาญ
สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเกษียณ ซึ่งจะมีการจ่ายเบี้ยประกันอย่างเหมาะสมในแต่ละปีหรือจ่ายเป็นงวด

สำหรับการซื้อประกันชีวิต นอกเหนือจากการเลือกประเภทที่เหมาะสมและศึกษารายละเอียดให้ดีแล้ว ควรพิจารณาถึงความกำลังและความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันที่จะต้องชำระให้ครบตามกำหนดระยะเวลาก่อนครบสัญญา เพื่อรับผลประโยชน์จารกรมธรรม์ได้อย่างสมบูรณ์ และหากใครที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิตที่ทำได้ง่าย ครอบคลุมกับความต้องการของคุณ เราขอแนะนำ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต รูปแบบของประกันชีวิตออนไลน์ที่สามารถทำได้ง่าย เข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลัก แมนูไลฟ์ประกันชีวิตจึงอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพผ่านทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ รับความคุ้มครองสุขภาพแบบครบครัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.manulife.co.th