ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมมีอะไรบ้าง

ทันตกรรมรากเทียม เป็นฟันเทียมชนิดติดแน่น ที่สามารถใส่เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มการยึดให้อยู่กับที่สำหรับครอบฟันหรือฟันเทียม ให้สามารถทำหน้าที่เคี้ยวอาหาร ออกเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้น ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟันหน้า และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการล้มเอียงของฟันที่อยู่ข้างเคียงหรือฟันคู่สบยื่นยาวเข้ามาหาช่องว่างที่สูญเสียฟัน รวมทั้งยังสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของกระดูกขากรรไกรบริเวณที่ฝังรากฟันเทียม ให้ช้าลงได้

ขั้นตอนของการทำรากฟันเทียมมี 4 ระยะคือ

1. การคัดเลือกผู้ป่วย เริ่มแรกคือ ตรวจสุขภาพช่องปาก ถ่ายภาพรังสีเพื่อดูปริมาณกระดูกและรากฟันซี่ข้างเคียง จากนั้นเริ่มพิมพ์ปาก วางแผนการรักษา และเตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัดรากเทียม ได้แก่ การอุดฟันผุซี่ที่ใกล้เคียง ขูดหินปูน และรักษาโรคเหงือกสำหรับรายได้ที่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบ

2. การผ่าตัดฝังตัวรากเทียม และติดตามผลการผ่าตัด ในผู้ที่สูญเสียฟันรายที่มีกระดูกละลายไปมากหรือเนื้อเยื่อเหงือกที่ไม่แข็งแรงเพียงพอต่อการรองรับรากฟันเทียม จะต้องมีการผ่าตัดเสริมกระดูกเหรือเนื้อเยื่อเหงือกด้วย

3. การทำครอบฟันหรือฟันเทียม จะประกอบด้วย การตรวจการยึดอยู่ของตัวรากเทียม พิมพ์ส่วนต่อของตัวรากเทียมที่จะยึดติดอยู่กับครอบฟันหรือฟันเทียม การลองและการยึดครอบฟันหรือฟันเทียมให้ติดแน่นในช่องปาก

4. การดูแลช่องปากหลังการติดครอบฟันหรือฟันเทียมบนรากเทียม ผู้ที่มีรากฟันเทียมในช่องปาก ควรได้รับการดูแลรักษาเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ และให้ทันตแพทย์ช่วยดูแลเป็นระยะตามที่นัด ซึ่งควรกลับไปให้ทันตแพทย์ตรวจ บำรุงรักษา ทำความสะอาด และขูดหินปูนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันเทียม

สำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์ทันตกรรมเพื่อทำรากฟันเทียมหรือรักษารากฟันเทียม เราก็ขอแนะนำ ศูนย์ทันตกรรม PMDC ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม ที่มีประสบการณ์ในการรักษาฟันมามากกว่า 25 ปี โดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผ่านมาตราฐานการรับรองจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ