การทำเลสิก เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

    ดวงตา ถือเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญและมีคุณค่ามากสำหรับเราทุกคน ประมาณกันว่า 70 - 80 % ของสิ่งที่เรารับรู้ และเรียนรู้ได้มาจากการมองเห็น ดังนั้นการมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญมากในการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข เพราะหากเกิดภาวะสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยาก และความรำคาญที่ต้องคอยใส่แว่นตา หรือคอนแทคเลนส์ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการทำเลสิค เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนแบบถาวร 

 

ทำเลสิกดีอย่างไร?
     ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น สายตายาว หรือเอียงโดยสิ้นเชิงและถาวร ด้วยมีการใช้แว่นตา หรือเลนส์สัมผัสตลอดเพื่อช่วยให้สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงมีการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น แต่ในบางครั้งการใช้แว่นตา หรือเลนส์สัมผัสก็ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นการทำเลสิกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแว่นตา หรือเลนส์สัมผัสตลอดเวลา ซึ่งเมื่อปัญหาด้านสายตาของผู้ป่วยหมดไป การดำเนินชีวิตก็จะง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต เช่นอาชีพการงานที่ดีขึ้น การสร้างความมั่นใจในตนเอง เช่น การที่เราสวยได้ โดยไม่ต้องมีกรอบแว่นมาบดบังใบหน้า การได้โอกาสออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการกับกิจกรรมที่ชอบ เช่น การว่ายน้ำ ดำน้ำ การท่องเที่ยวที่ไม่ต้องพกพาอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่ยุ่งยากอีกต่อไป หรือช่วยลดระดับความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อช่วยในการมองเห็น

 

ผู้ที่สามารถทำเลสิคได้…
    - ผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี และมีค่าสายตาคงที่ เกิน 12 เดือน (เปลี่ยนไม่เกิน 50)
    - ผู้ที่ไม่อยู่ในภาวะการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
    - ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรครูมาตอยด์ เอสแอลอี หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เป็นต้น

 

ค่าสายตาแบบเราจะทำเลสิคได้หรือไม่?
    การทำเลสิคตานั้น ผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยการเริ่มประเมินค่าสายตาจากจักษุแพทย์ก่อนว่า มีค่าสายตามากน้อยแค่ไหนเพื่อนำมาเทียบกับความหนากระจกตาของผู้ป่วย ซึ่งค่าความหนากระจกตาจะทราบได้จากการตรวจประเมินเท่านั้น แต่หากจะลองสมมติโดยคร่าว ๆ ว่าผู้ป่วยที่มีความหนากระจกตาประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร คือ 530 ไมครอน ถ้าผู้ป่วยมีค่าสายตาสั้น สายตายาว และเอียงโดยสิ้นเชิงและถาวร รวมกันไม่เกิน 800 ผู้ป่วยก็มีแนวโน้มที่จะสามารถทำเลสิกได้

 

 เข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเลสิกไร้ใบมีดได้ที่ : www.laservisionthai.com