บทความทั้งหมด

ปัญหาฟันหัก จัดว่าเป็นปัญหาที่หลายคนที่ต้องพบเจอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม โดยส่วนใหญ่ปัญหาฟันหัก ย่อมส่งให้แผลในส่วนนั้น เกิดการอักเสบและการติดเชื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ชื้อโรคมีการสะสมยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้สุขภาพปากของคุณนั้นแย่ลง อีกทั้งปัญหาฟันหักย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในการยิ้มของคุณอีกด้วย โดยในวันนี้เราจะขอแนะนำ...
Updated date: Monday, November 19, 2018 - 14:26
เลสิก นวัตกรรมรักษาดวงตา ที่สามารถรักษาปัญหาสายตา เช่น โรคสายตาสั้น โรคสายตายาว หรือโรคสายตาเอียง ซึ่งในการทำเลสิก สามารถเข้ามาทดแทนรูปแบบการรักษาเดิม ช่วยให้คุณไม่ต้องสวมแว่นตาอีกต่อไป แม้ว่าในการทำเลสิกจะค่อนข้างมีประโยชน์มาก แต่ในขณะเดียวกันในการทำเลสิกก็ยังมีข้อจำกัดในการทำอยู่บ้าง...
Updated date: Monday, November 19, 2018 - 14:06
หากกล่าวถึงปัญหาหลายคนคงไม่อยากประสบมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาสายตาที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่อาจจำกัดอยู่แค่ ผู้สงอายุเท่านั้น เด็กไปจนถึงคนวัยกลางคน ต่างก็ย่อมที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะพบกับปัยหาสายตากันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง รวมไปถึงปัญหาโรคต่างๆที่เกิดกับดวงตา เช่น โรคต้อกระจก, ต้อเนื้อ และต้อลม...
Updated date: Monday, June 25, 2018 - 16:04

ปัญหาฟันในช่องปาก จัดเป็นปัญหาอันดับต้นของคนทุกคนไม่ว่า จะเป็นฟันที่ไม่สม่ำเสมอ ฟันห่างบ้าง หรือ สีฟันดำบ้างปัญหาที่กล่าวมาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในช่องปากเท่านั้น แต่ยังส่งผลมาถึงความมั่นใจในการแสดงออกทางรอยยิ้มของคุณด้วย จึงทำให้การทำวีเนียร์ฟัน กลายมาเป็นทางออกของคนที่ปัญหาฟัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ สามารถแสดงรอยยิ้มออกมาได้อย่างเต็มที่...

Updated date: Wednesday, May 9, 2018 - 16:49

การทำศัลยกรรม...

Updated date: Wednesday, May 9, 2018 - 10:07

Pages