ทำรากฟันเทียมเข้าทดแทนฟันที่สูญเสียไป

รากฟันเทียมคือ อะไร

รากฟันเทียม คือ รากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนเสาที่ทำจากไททาเนียม (คล้ายรากฟัน) และต้องผ่าตัดเพื่อฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรใต้แนวเหงือกเพื่อให้ทันตแพทย์สามารถติดตั้งฟันทดแทนหรือสะพานฟันในบริเวณนั้นได้ รากฟันเทียมจะไม่หลุดเหมือนอย่างฟันปลอม นอกจากนี้ ยังดีต่อสุขภาพช่องปากโดยรวมเพราะไม่ต้องยึดกับฟันเหมือนอย่างสะพานฟัน

 

การฝังรากฟันเทียม คืออะไร

การฝังรากเทียม คือ การผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังลงในตำแหน่งของขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนำฟันใหม่มาให้ยึดติดกับราก

การเตรียมตัวสำหรับการฝังรากเทียม ต้องมีสุขภาพเหงือกที่แข็งแรง และมีกระดูกมากเพียงพอที่จะรองรับรากฟัน และต้องยอมรับที่จะรักษาสุขภาพเหงือก และกระดูกให้สมบูรณ์ การดูแลความสะอาดของช่องปากอย่างละเอียดถี่ถ้วน และไปพบทันตแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้การฝังรากฟันมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

การรักษาประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอน ซึ่งจะแบ่งเป็นขั้นตอนในการผ่าตัดและการวางฟัน การผ่าตัดและการวางฟันนั้น ต้องทำการรักษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการทำรากเทียม (prosthetics) หรือทันตแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกฝน ทางการทำรากเทียมมาเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น หากคุณไม่มีฟันตามธรรมชาติอยู่ใน บริเวณที่จะปลูกรากเทียมแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการพิเศษ ก่อนการปลูกรากเทียม แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณมีฟันที่ต้องการถอนออกก่อนการรักษา กระดูกขากรรไกร จำเป็นต้องการเวลา ในการพักพื้นก่อนจะทำการปลูกรากเทียม

 

ขั้นตอนการทำทันตกรรมรากฟันเทียม

ขั้นที่หนึ่ง : ทันตแพทย์จะตรวจประเมินผลพร้อมวางแผนการรักษาการวางรากเทียม ในขั้นตอนนี้ ต้องการการผ่าตัดที่แม่นยำ ซึ่งแพทย์ผู้ให้การผ่าตัดจะต้องใส่รากเทียม อาจจะพูดได้ว่าการปลูกรากเทียมนี้เป็นการใส่รากฟันใหม่ให้กับปากของคุณ การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และโดยปกติ จะทำการผ่าตัดโดยการฉีดยาชาเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีจะไม่มีผลข้างเคียงที่หนัก ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดไปแล้วก็ตาม

ขั้นที่สอง : ฝังรากฟันเทียม รอพักประมาณ 2 เดือนเพื่อให้กระดูกยึดรากฟันเทียม ช่วงเวลาการพักฟื้น

เพื่อที่จะให้ขากรรไกรจับยึด และยอมรับรากเทียม คุณต้องเตรียมพร้อมกับการที่จะไม่มีฟันตรงส่วนที่ทำการปลูกรากเทียม เป็นเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากการผ่าตัดในขั้นตอนที่ 1 หรือทำสะพานฟันเพื่อใช้ชั่วคราวก่อนได้ การพักฟื้นจะกินเวลาประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพของขากรรไกรของแต่ละคน

ขั้นที่สาม : ใส่ครอบฟันที่มีลักษณะและสีเหมือนฟันที่เป็นธรรมชาติและมีความสวยงาม จนคุณแยกไม่ออกเลยว่าฟันซี่ไหนเป็นฟันที่ทำรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะเริ่มขั้นตอนสุดท้ายด้วยการทำการพิมพ์ปากของคนไข้ก่อน และจะตามด้วยการปรึกษากัน ระหว่างคนไข้และทันตแพทย์เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของสะพานฟัน และฟันใหม่ของคนไข้ อีกประมาณ 5-6 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ฟันใหม่ของคนไข้จะต้องได้รับการดูและ และตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นเหมือนฟันตามธรรมชาติของคุณนั่นเอง

คนไข้บางคนอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกกระดูก (Bone Grafts) เพื่อรองรับรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะประเมินผลและแจ้งให้ทราบก่อนการฝังรากฟันเทียม สำหรับการทำทันตกรรมรากฟันเทียม เหมาะสำหรับทุกคนที่สูญเสียฟันไปและอยากจะได้ฟันกลับมาใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการรักษา

  • ผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลายซี่
  • ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอม
  • ผู้ที่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางสุขภาพปาก อันเนื่องเกิดจากโรค การทำศัลยกรรม หรือได้รับบาดเจ็บทางปากและฟัน

 

ผู้ที่ไม่เหมาะเข้ารับการรักษา

  • ผู้ที่มีความพิการหรือเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • หญิงมีครรภ์
  • ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาอาการทางจิต
  • ผู้ไม่ให้ความร่วมมือกับการรักษา
  • ผู้ที่ขาดกล้ามเนื้อที่ประสานกันเพื่อจัดการขั้นตอนการทำความสะอาดในช่องปาก

 

การดูแลรักษา

หลังการปลูกรากฟันเทียม สามารถดูแลและรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป และทำความสะอาดเป็นพิเศษบริเวณที่ทำการปลูกรากฟันเทียม และบริเวณเหงือกโดยรอบด้วยแปรงขัด ที่มีลักษณะพิเศษขนาดเล็ก นอกจากการดูแลที่บ้านแล้ว คุณควรเข้ารับการตรวจสภาพฟัน กับทันตแพทย์เป็นประจำอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงปีแรกหลังการเข้ารับการรักษา ควรพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสภาพโครงสร้าง โดยการเอกซเรย์ในช่วงหนึ่งเดือนแรก เดือนที่สาม และเดือนที่หก หลังจากปีแรก ให้พบทันตแพทย์เป็นประจำปีละสองครั้ง

 

การทำทันตกรรมรากฟันเทียม ถือว่าเป็นการทำทันตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะเช็คและตรวจสอบให้ดีว่า ทันตแพทย์ที่คนไข้จะไว้ใจให้รับการรักษานั้นมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงหรือไหม และมีประสบการณ์มากแค่ไหน เพราะไม่อย่างงั้น ก็จะทำให้เราสูญเงินไป และเราก็ยังไม่พอใจกับการรักษาที่ออกมา สำหรับ ศูนย์ทันตกรรม PMDC นั้นเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมด้านความงามมากว่า 22 ปี คุณจึงมั่นใจได้ว่าการรักษาออกมานั้นจะเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับทันตกรรมรากฟันเทียม ได้ที่ลิ้งค์นี้ http://www.pmdc-dental.com/th/ข่าวทันตกรรม/รากฟันเทียม