ขั้นตอนในการทำครอบฟัน

 

ครอบฟัน คือ ฟันเทียมติดแน่นที่ใช้ทดแทน หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ การครอบฟันเหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันหักบริเวณปลายฟัน หรือผู้ที่มีรูผุของฟันขนาดใหญ่ หรือมีการอุดฟันไว้แล้วซึ่งมีขนาดใหญ่และอุดมานานแล้ว ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน

ขั้นตอนในการรักษามีหลายกระบวนการและหลายขั้นตอน อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา 2 ครั้ง เนื่องจากมีการนำแบบพิมพ์ฟันจำลองไปยังห้องแลปสำหรับทำฟันที่นำมาครอบฟัน เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมและพอดีในการรักษา

 

ขั้นตอนการทำครอบฟัน

ขั้นที่ 1 ทันตแพทย์ตรวจฟันและฉีดยาชาบริเวณฟันที่จะกรอก่อนทำครอบฟัน

ขั้นที่ 2 ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่ฟันที่จะนำมาครอบฟัน หากฟันที่เป็นฐานมีการอุดฟันไว้ ส่วนที่ถูกอุดฟันจะดึงออก เนื่องจากจะมีการทำการครอบฟันลงไปแทนที่

ขั้นที่ 3 ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลอง และส่งแบบจำลองไปยังห้องแลปเพื่อทำฟันที่นำมาครอบฟัน

ขั้นที่ 4 ทันตแพทย์จะทำการติดฟันที่นำมาครอบฟันชั่วคราวให้ สำหรับใช้งานระหว่างการรอผลิตฟันที่นำครอบฟันแบบถาวร ระหว่างที่รอใส่ครอบฟันชั่วคราว ควรดูแลและทำความสะอาดสุขอนามัยภายในช่องปากขณะติดฟันที่นำมาครอบฟันแบบชั่วคราว หากฟันที่นำมาครอบฟันชั่วคราวมีอาการหลวมหรือหลุด ให้พยายามใส่ฟันที่นำมาครอบฟันชั่วคราวไว้ตำแหน่งเดิม และทำการนัดทันตแพทย์เพื่อรักษาและแก้ไข หากไม่สามารถใส่กลับลงไปตำแหน่งเดิมได้ ให้รีบมาพบทันตแพทย์พร้อมนำฟันที่นำมาครอบชั่วคราวชิ้นส่วนนั้นมาด้วย

ขั้นที่ 5 ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายคนไข้มาทำการลองครอบฟัน อาจมีการกรอแต่งเล็กน้อยเพื่อให้ครอบฟันลงได้พอดี ทำการเช็คการสบฟัน ขอบเหงือก รอยต่อระหว่างขอบของครอบฟันและผิวเคลือบฟัน บริเวณสัมผัสระหว่างครอบฟันและฟันธรรมชาติ สีของครอบฟัน หลังจากนั้นจะทำการยึดครอบฟันโดยใช้กาวน์ยึดทางทันตกรรม

 

ภายหลังจากที่คนไข้ได้รับการใส่ครอบฟันที่ดี มีการสบฟันที่ถูกต้อง ครอบฟันนั้นก็จะอยู่กับคนไข้ไปตลอด การดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษาฟันธรรมชาติ ซึ่งก็คือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจเช็คสุขภาพช่องปากทุกๆ 6 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมีปัญหาฟันแตก ฟันบิ่น ฟันผุจนไม่สามารถอุดได้ ต้องการปิดช่องว่างระหว่างฟัน อยากจะทำครอบฟัน เราขอแนะนำ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC เป็นทันตกรรมเฉพาะที่ใส่ใจเรื่องความงาม เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 25 ปี ผ่านมาแล้วมากกว่าหลายพันเคส ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การครอบฟันชนิดไม่มีโลหะ