ทำเลสิกที่ไหนดี ศูนย์เลสิก ที่ดีที่สุด 5 แห่ง

ผู้ที่มีปัญหาสายตาทั้งหลายจึงคิดที่จะใช้การทพเลสิค เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ต่างคนต่างได้ยินคำว่า “ทำเลสิค” จากสถานที่ต่างๆ แต่อาจจะไม่แน่ใจควรเลือกทำที่ไหนดี ราคาเท่าไหร่ถึงจะดี รักษาด้วยวิธีไหนดี หลายปัจจัยที่คุณจะเลือกศูนย์เลสิกที่ไว้วางใจ ในการรักษา วันนี้เรารวบรวมรายชื่อศูนย์เลสิก 5  แห่ง มาลองหาคำตอบด้วยกันดีกว่า

 

1. Laser Vision  International Lasik Center

Laser Vision เป็นศูนย์เลสิกเป็นศูนย์รักษาสายตาโดยเป็นผู้บุกเบิกการทำเลสิคโดยใช้เลเซอร์ บุคลากรทุกระดับของ Laser Vision ได้ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบทางด้านการรักษาสายตาอย่างต่อเนื่อง จึงเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 19 ปี

Features: เลเซอร์สายตาสั้น/ เลเซอร์สายตาเอียง/ เลเซอร์สายตายาว/ ทำเลสิคสายตาสั้น/ ทำเลสิคสายตายาว/ ทำเลสิคสายตาเอียง/PRK/ Phakic IOL การใส่เลนส์เสริม/ สลายต้อกระจก/ รักษาสายตายาวตามอายุ/ รักษาสายตายาวตามกำเนิด/ LV Signature FemtoLASIK / Femtosecond Laser /ISO 9001:2008

เลสิกที่ไหนใช้เครื่อง Femto LDV  CrystalLine เป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตาที่มีความทันสมัย แม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสุงสุด ผลิตโดยบริษัท Ziemer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ทางดวงตาที่มีคุณภาพสูงมาเป็นเวลายาวนาน

Website: www.laservisionthai.com

Facebook: facebook.com/lasiklaservisionthai

Tel: 02-939-60062.

 

2. Rutnin-Gimbel Lasik Center

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นศูนย์เลสิก รักษาสายตาระดับนานาชาติ ให้บริการด้านตรวจรักษาเฉพาะทางด้านดวงตาด้วยมาตรฐานระดับสากล มีจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จำนวน 39 ท่าน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของจักษุวิทยา

Features: เลเซอร์สายตาสั้น/ เลเซอร์สายตาเอียง/ เลเซอร์สายตายาว/ ทำเลสิคสายตาสั้น/ ทำเลสิคสายตายาว/ ทำเลสิคสายตาเอียง/ โปรโมชั่นทำเลสิค/ ใช้เลนส์เสริม/ สลายต้อกระจก/ รักษาสายตายาวตามอายุ/ รักษาสายตายาวตามกำเนิด/ ReLxE Smile/ Ferrara Ring/ PRK/ Femto Lasik/ Lasik/ เลนส์เสริม (ICL) /ISO 9001:2008

Website: http://rutningimbel.com/

facebook.com/rutningimbel

Tel: 02-639-3355

 

3. Bangkok Hospital Lasik Center

ศูนยเลสิคที่นำเอาเทคโนโลยีในการทำเลสิค คือ เครื่องแยกชั้นกระจกตา Femitosecond laser รุ่น VisuMax และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 ของ Carl Zeiss ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการใช้เวลาในการรักษาและระยะพักฟื้นสั้น สามารถกลับมามองเห็นเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

Features: เลเซอร์สายตาสั้น/ เลเซอร์สายตาเอียง/ เลเซอร์สายตายาว/ ทำเลสิคสายตาสั้น/ ทำเลสิคสายตายาว/ ทำเลสิคสายตาเอียง/ โปรโมชั่นทำเลสิค/ ใช้เลนส์เสริม/ สลายต้อกระจก/ รักษาสายตายาวตามอายุ/ รักษาสายตายาวตามกำเนิด/Femtosecond laser / Femto Lasik/ Lasik/ เลนส์เสริม (ICL)

Website: bangkokhospital.com/ 

Facebook: facebook.com/BangkokHospital

Tel: 02-310-3000

 

4. TRSC International Lasik Center

เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาสภาวะสายตาผิดปกติ ให้บริการรักษาด้วยเลสิก รักษาสายตาสั้น, ยาว, เอียง

ทีมจักษุแพทย์ของ TRSC International LASIK Center เป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิค ในประเทศไทย นำโดย นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ ซึ่งเป็นจักษุแพทย์ไทยคนแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีเลสิค เริ่มทำการรักษาวิธีเลสิคครั้งแรกที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2537

Features: เลเซอร์สายตาสั้น/ เลเซอร์สายตาเอียง/ เลเซอร์สายตายาว/ ทำเลสิคสายตาสั้น/ ทำเลสิคสายตายาว/ ทำเลสิคสายตาเอียง/ การใส่เลนส์เสริม/ สลายต้อกระจก/ รักษาสายตายาวตามอายุ/ รักษาสายตายาวตามกำเนิด/ ReLxE Smile/ Ferrara Ring/ PRK/ Femto Lasik/ Lasik/ เลนส์เสริม (ICL) /ISO 9001:2008

Website: lasikthai.com

Facebook: facebook.com/lasikthai

Tel: 02-733-2020

 

5. ศูนย์ เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดี

คณะจักษุแพทย์ของเราประกอบด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านกระจกตา และการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ คณะจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญและได้รับการอบรม เฉพาะทางด้าน LASIK ทีมงานคุณภาพมืออาชีพที่ใส่ใจทุกขั้นตอน มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO, HA และ JCI

เลเซอร์สายตาสั้น/ เลเซอร์สายตาเอียง/ เลเซอร์สายตายาว/ ทำเลสิคสายตาสั้น/ ทำเลสิคสายตายาว/ ทำเลสิคสายตาเอียง/ โปรโมชั่นทำเลสิค/ ใช้เลนส์เสริม/ สลายต้อกระจก/ รักษาสายตายาวตามอายุ/ รักษาสายตายาวตามกำเนิด/ ReLxE Smile/ Ferrara Ring/ PRK/ Femto Lasik/ Lasik/ เลนส์เสริม (ICL) /ISO 9001:2008 /HA/ JCI

Website: lazik.xyz

facebook.com/lasikadvancedcenter

Tel: 02-941-2890